อิงลิช แพลนเนต

ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล

เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสำหรับทุกวัย ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา (Native Speakers) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และมีจิตวิทยาทำให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Start learning from our experts

Start learning from our experts

Enhance your skills with us now

Enhance your skills with us now

Trusted

Explore our popular courses

สำนักงาน

Register now

  Get free courses

  คอร์สเรียน

  เรียนภาษาอังกฤษไม่ยาก

  Professional<br> Courses

  Professional
  Courses

  Live<br> Learning

  Live
  Learning

  Expert<br> Teachers

  Expert
  Teachers

  บรรยากาศการเรียน