อิงลิช แพลนเนต

ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล

เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสำหรับทุกวัย ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา (Native Speakers) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และมีจิตวิทยาทำให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Start learning from our experts

Start learning from our experts

Enhance your skills with us now

Enhance your skills with us now

Trusted

Explore our popular courses

สำนักงาน

Register now

Get free courses

คอร์สเรียน

เรียนภาษาอังกฤษไม่ยาก

 • วัดระดับทางภาษา
  ทดสอบวัดระดับทางภาษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • วัตถุประสงค์ในการเรียน
  ผู้เรียนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้เห็นเป้าหมายในการเรียนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • เรียนกับเจ้าของภาษา
  ผู้เรียนได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง โดยอาจารย์มีประสบการณ์ด้านการสอนซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ฝึกฝน / ทบทวน
  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
Professional<br> Courses

Professional
Courses

Live<br> Learning

Live
Learning

Expert<br> Teachers

Expert
Teachers

บรรยากาศการเรียน